เหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร จ.กรุงเทพฯ ปี 2538 เหรียญที่ 2

250 ฿

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร จ.กรุงเทพฯ ปี 2538 ผิวกะไหล่ทองเดิมๆ ไม่ผ่านการใช้งาน

หลวงพ่อทองคำ หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกของไทยที่ได้รับการบันทึกไว้ใน The Guinness Book of World Record ปี พ.ศ.2534 ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ตามบันทึกเชื่อกันว่าหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่ออาณาจักรเสื่อมอำนาจลง ชาวเมืองจึงได้ลงรักและพอกปูนทับเนื้อทองคำขององค์พระพุทธรูปไว้ให้รอดพ้นจากข้าศึกศัตรู ทำให้ไม่มีใครรู้เลยว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีเนื้อแท้เป็นทองคำ จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้นำพระพุทธรูปจากหัวเมืองมาประดิษฐานยังกรุงเทพฯ หลวงพ่อทองคำที่ถูกปูนพอกไว้ทั้งองค์ก็ถูกอัญเชิญมาด้วยเช่นกัน โดยตอนแรกได้ไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไกรอยู่นาน จนเมื่อปี พ.ศ.2478 จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งในขณะนั้นชื่อว่า “วัดสามจีน”

กว่าที่คนทั่วไปจะได้รู้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นทองคำก็ต่อมาอีก 20 ปี เมื่อมีการประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานบนพระวิหาร ได้เกิดอุบัติเหตุเชือกที่ยกองค์พระขาดลง ทำให้พระพุทธรูปตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจนปูนที่พอกไว้กะเทาะออกบางส่วน และเมื่อกะเทาะปูนและล้างรักออก ทุกคนจึงได้ทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองคำสุกปลั่ง อีกทั้งที่ใต้ฐานพระยังพบกุญแจที่ใช้ไของค์พระแยกออกเป็นส่วนๆ รวม 9 ส่วน ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายองค์พระได้อย่างสะดวกราบรื่นขึ้น

จากเหตุการณ์นั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ว่า “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” ตามลักษณะของพระพุทธรูป และโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างพระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร แทนพระวิหารองค์เดิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม ปี 2550 จึงแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2552 ก่อนมีพิธีนำขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิหารฯ ไตรมิตรวิทยาราม จวบจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่ม

น้ำหนัก0.1 กรัม
ขนาด2.3 × 3.2 เซนติเมตร
เนื้อ

โลหะ

อัตราค่าส่ง

ค่าส่ง : EMS 30 บาท
วัตถุมงคลชิ้นใหญ่ : ค่าส่งตามจริง
วัตถุมงคลหลายชิ้น : ค่าส่งตามจริง
ต่างประเทศ : ค่าส่งตามจริง
ทางร้านไม่รับตรวจเช็คพระ และงดเช็คราคาพระที่มีผู้เช่าไปแล้ว

รายการที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ-สอบถาม