พระกริ่งพระธรรมมุนี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539 องค์ที่ 1

฿

บูชาแล้ว

รหัสสินค้า: P-00079 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

พระกริ่งพระธรรมมุนี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539 เนื้อทองทิพย์ ตอกเลขสวย กริ่งดังใสกังวาล

ประวัติในการสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ ในปี พ.ศ.2539 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชครบ 50 ปี (พระราชพิธีกาจญนาภิเษก) ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระสมณศักดิ์ พระสงฆ์ 59 รูป โดยหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น “พระธรรมมุนี” จึงเป็นชื่อพระกริ่งรุ่นนี้

พระกริ่งถือเป็นของสูงมาตั้งแต่โบราณ การสร้างและการมีไว้บูชา ต้องเป็นไปเพื่อความสูงส่งของผู้สร้างและผู้ครอบครอง ความเชื่อด้านพุทธคุณของพระกริ่ง พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เชื่อว่าเมื่อได้บูชา หรือรำลึกนึกถึงจะประสบความสำเร็จได้ดั่งใจหวัง 12 ประการ ดังต่อไปนี้คือ

1. ให้มีกายที่ผ่องใส
2. ให้พ้นจากอบายคติ
3. ให้ได้รับโภคสมบัตินานาประการ พ้นจากความจน
4. ขอให้มีสัมมาทิฐิ
5. ขอให้ศีลไม่วิบัติ
6. ขอให้พ้นจากกายไม่สมบูรณ์
7. ขอให้ความเจ็บป่วยจงปราศไปสิ้น มีบ้านเรือนพรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติและมีญาติมิตรที่ดี
8. ขอให้สตรีเพศที่เบื่อหน่ายต่อเพศแห่งตนสามารถเปลี่ยนเป็นเพศชายได้ตามปรารถนา
9. ขอให้หลุดพ้นจากข่ายแห่งมาร และเหล่ามิจฉาทิฐิทั้งปวง
10. ขอให้พ้นจากอาญา ทัณฑกรรม คดีความ และการคุมขังใดๆ ตลอดจนการถูกข่มเหงรังแกเหยียดหยาม
11. ขอให้พ้นจากความหิวกระหาย อดอยากอาหาร ขาดซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคอันประณีต และให้มีความอิ่มหนำสำราญ ได้รับธรรมรสและมีความสุขในเบื้องปลาย
12. ขอให้บริบูรณ์ด้วยอาภรณ์นุ่งห่ม เครื่องประดับ และเครื่องบำรุงความสุขต่างๆ

ส่วนความเชื่อของไทยเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านการรักษาโรค หรือคุ้มครองผู้บูชา ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน นอกจากนั้นพระกริ่งยังมีพุทธคุณด้านให้ลาภสมบัติ ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติคุณ รวมทั้งป้องกันภยันตรายต่างๆอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่ม

น้ำหนัก0.1 กรัม
ขนาด2 × 4 เซนติเมตร
เนื้อ

โลหะ

อัตราค่าส่ง

ค่าส่ง : EMS 30 บาท
วัตถุมงคลชิ้นใหญ่ : ค่าส่งตามจริง
วัตถุมงคลหลายชิ้น : ค่าส่งตามจริง
ต่างประเทศ : ค่าส่งตามจริง
ทางร้านไม่รับตรวจเช็คพระ และงดเช็คราคาพระที่มีผู้เช่าไปแล้ว

รายการที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ-สอบถาม