เหรียญพระปางซ่อนหา วัดจันทารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ ปี 2549 เหรียญที่ 3

300 ฿

คำอธิบาย

เหรียญพระปางซ่อนหา วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลางตลาดพลู) จ.กรุงเทพฯ ปี 2549 เนื้อทองฝาบาตร

พุทธประวัติพระปางซ่อนหา เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงเสด็จไปพรหมโลกเพื่อจะโปรดท้าวผกาพรหม ผู้คิดว่าตนเองมีอิทธิฤทธิ์มากและมีความเป็นอมตะไม่ตาย ท้าวผกาพรหมจึงท้าทายพระพุทธเจ้าให้มาลองอิทธิฤทธิ์กัน โดยให้ฝ่ายหนึ่งซ่อนและอีกฝ่ายเป็นผู้ค้นหา หากผู้ใดซ่อนและอีกฝ่ายหาไม่พบถือว่าชนะ โดยฝ่ายแพ้จะต้องมาเป็นสาวกของฝ่ายชนะ

ฝ่ายท้าวผกาพรหม เป็นผู้ซ่อนก่อน โดยแปลงกายเป็นธุลีเม็ดทรายหนึ่งเม็ด ซ่อนตนอยู่ในทะเลทราย พระพุทธเจ้าได้ใช้ฌานตรวจหาไม่นานก็พบ ท้าวผกาพรหมจึงเป็นฝ่ายแพ้ไป พอถึงคราวพระพุทธเจ้าเป็นผู้ซ่อนบ้าง พระองค์ทรงย่อพระวรกายให้เล็กลง แล้วเสด็จขึ้นไปประทับซ่อนอยู่ในมวยผมบนเศียรของท้าวผกาพรหม

ท้าวผกาพรหมค้นหาพระพุทธเจ้าอย่างไรก็หาไม่พบจึงยอมแพ้ไป เมื่อทรงเห็นว่าท้าวผกาพรหม ลดทิฐิลงแล้ว พระพุทธองค์จึงคลายฤทธานุภาพกลับสู่สภาพเดิมและทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดท้าวผกาพรหม จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน จึงเป็นที่มาของ “พระปางซ่อนหา” หรืออีกชื่อคือ “พระเหนือพรหม” นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก0.1 กรัม
ขนาด1.4 × 2.9 เซนติเมตร
เนื้อ

โลหะ

อัตราค่าส่ง

ค่าส่ง : เริ่มต้น EMS 30 บาท
วัตถุมงคลชิ้นใหญ่ : ค่าส่งตามจริง
วัตถุมงคลหลายชิ้น : ค่าส่งตามจริง
ต่างประเทศ : ค่าส่งตามจริง
ทางร้านไม่รับตรวจเช็คพระ และงดเช็คราคาพระที่มีผู้เช่าไปแล้ว

รายการที่เกี่ยวข้อง…

ติดต่อ-สอบถาม