เหรียญพระพุทธเจ้าน้อย ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ปี 2554 เหรียญที่ 1

฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

เหรียญพระพุทธเจ้าน้อย เนื้อชุบทองพ่นทราย โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน จัดสร้างพิธีใหญ่โดยคณะสงฆ์ 164 รูป จาก 9 ประเทศ ณ มณฑลพิธีภายในมหาวิหารมายาเทวี ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล

พระพุทธเจ้าน้อย หรือ พระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร เป็นพุทธลักษณะแทนเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งประสูติจากพระครรภ์มารดา เป็นสัญลักษณ์ของ “การเกิดหรือการตั้งต้น” ให้มนุษย์หันมามาทบทวนตัวเอง และ “ตั้งต้นใหม่” ในการทำสิ่งดีๆในชีวิต ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ มีสติระลึกทบทวนถึงเป้าหมายของชีวิต ที่อุบัติมาเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้าย

ทรงประทับยืน ยกพระหัตถ์ขวานิ้วชี้ขึ้นฟ้า พระหัตถ์ซ้ายนิ้วชี้ ชี้ลงดิน กล่าวเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราคือมหาบุรุษ และนี่จะเป็นพระชาติสุดท้ายของเรา”

เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
การเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก

ทรงประกาศความมุ่งมั่นหรือ “สัจจาอธิษฐาน” ที่จักทรงบำเพ็ญให้เข้าถึงความประเสริฐสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ในโลก ซึ่งก็คือการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณให้จงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก0.1 กรัม
เนื้อ

โลหะ

อัตราค่าส่ง

ค่าส่ง : เริ่มต้น EMS 30 บาท
วัตถุมงคลชิ้นใหญ่ : ค่าส่งตามจริง
วัตถุมงคลหลายชิ้น : ค่าส่งตามจริง
ต่างประเทศ : ค่าส่งตามจริง
ทางร้านไม่รับตรวจเช็คพระ และงดเช็คราคาพระที่มีผู้เช่าไปแล้ว

รายการที่เกี่ยวข้อง…

ติดต่อ-สอบถาม