เหรียญซำปอฮุก วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) จ.กรุงเทพฯ ปี 2563

500 ฿

รายละเอียด

เหรียญซำปอฮุก วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เยาวราช จ.กรุงเทพฯ ปี 2563 เนื้อกะไหล่ทอง เลี่ยมพร้อมใช้ครบชุดเดิมๆจากทางวัด

ซำปอฮุกโจ้ว (三菩萨) คือพระประธานในวิหารของวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน จะพบเห็นในวัดจีนเป็นส่วนใหญ่ และยังเป็นพระประธานของวัด เช่น วัดมังกรกมลาวาส อีกด้วย

ซำปอฮุก พระไตรรัตนพุทธเจ้า ประกอบด้วย
• พระอมิตาภะพุทธะ
• พระศรีศากยมุนีพุทธะ
• พระไภษัชยคุรุพุทธะ

ข้อมูลเพิ่ม

น้ำหนัก0.1 กรัม
ขนาด2.7 × 3.2 เซนติเมตร
เนื้อ

โลหะ

อัตราค่าส่ง

ค่าส่ง : EMS 30 บาท
วัตถุมงคลชิ้นใหญ่ : ค่าส่งตามจริง
วัตถุมงคลหลายชิ้น : ค่าส่งตามจริง
ต่างประเทศ : ค่าส่งตามจริง
ทางร้านไม่รับตรวจเช็คพระ และงดเช็คราคาพระที่มีผู้เช่าไปแล้ว

ติดต่อ-สอบถาม