แหล่งทำบุญบริจาค

เติมบุญสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันนี้ท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาคได้ง่ายๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้ง ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล สถานศึกษา และหน่วยรับบริจาคอื่นๆ โดยแสกน QR code ผ่านมือถือ

ติดต่อ-สอบถาม