รับปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดี

ทนายความ รับปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าต่าง แก้ต่าง คดีแพ่ง คดีอาญา นิติกรรม สัญญา พินัยกรรม มรดก เอกสารทางกฎหมาย

ทนายความ รับปรึกษากฎหมาย ปรึกษาอรรถคดี

 • ปรึกษา-แนะนำ แก้ไขข้อพิพาท ระงับข้อพิพาทต่างๆทางกฎหมาย
 • เจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอมกับสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล หนี้นอกระบบ
 • ร้องทุกข์ แก้ข้อกล่าวหา ชั้นพนักงานสอบสวน
 • ดำเนินการคุ้มครองสิทธิในชั้นอัยการ
 • ว่าต่าง แก้ต่างคดี ใช้สิทธิทางกฎหมาย ในทุกชั้นศาล
 • คดีผู้บริโภค คดีครอบครัว คดีจราจร คดีประกันภัย คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คดีแรงงาน
 • ทำเอกสารทางกฎหมาย ร่างสัญญา หนังสือโนติส
 • จัดทำพินัยกรรม จัดการมรดก จัดการทรัพย์สิน
 • สัญญาก่อนสมรส หนังสือยินยอมหย่า
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและบ้าน
 • สัญญาทางการค้า ข้อตกลงทางธุรกิจ
 • บริการงานกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติ จัดการทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ งานธุรกรรม พร้อมล่าม อังกฤษ-จีน
 • ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
 • ทำ Visa & Work permit
 • สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ สิทธิต่างๆ เพื่อดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมาย
 • สืบหาข้อมูลฟ้องชู้ ฟ้องหย่า
 • สืบประวัติหุ้นส่วนธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ
 • สืบหาบุคคลหาย สืบหารถที่ถูกโจรกรรม
 • สืบหาแหล่งผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบหาพยานหลักฐานต่างๆเพื่อใช้ในคดี
 • ดำเนินการเรื่องที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
 • บริหารจัดการ การถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 • อื่นๆตามตกลง

ฝากข้อความทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อทนายแมน

ติดต่อ-สอบถาม